O nama
Rotary Club Zagreb Medvedgrad
Kontakt

Pišite nam na adresu:

info@rc-zagreb-medvedgrad.hr

The Esplanade
Mihanovićeva 1
10000 Zagreb

Članovi Rotary kluba Zagreb Medvedgrad, na temeljima općih načela Rotary pokreta, ali i sukladno vlastitom opredjeljenju, preuzimaju obavezu humanitarnog djelovanja. Načelo »Service above self« proizlazi iz svijesti da realni život ne donosi ravnopravnu raspodjelu fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja svim ljudima, da handicap može biti lociran u pojedincu kao i u okolnostima, te da altruizam nije samo moralna kategorija, već i uvjet održivog razvoja ljudske zajednice.  Humanitarno djelovanje odvija se na dvije razine – lokalnoj i globalnoj, uz poštivanje visokih etičkih standarda i primjenu dobre volje.

Služenje lokalnoj zajednici usmjereno je prema poboljšanju životnih uvjeta, zdravlju, obrazovanju i ublažavanju siromaštva, dok globalni angažman ima još za cilj promociju mira i razumijevanja među ljudima.

Naše djelovanje bit će najkorisnije osobama koje su u neravnopravnom položaju u društvu. Takav položaj može biti posljedica zdravstvenih problema, ali i materijalne depriviranosti. Budući da je obrazovanje jedna od temeljnih vrijednosti, humanitarnu aktivnost ćemo usmjeriti prema talentiranoj i ambicioznoj djeci čije obitelji ili sredine nisu u stanju pratiti njihov napredak.

Smatramo da, osim tradicionalnih okolnosti koje generiraju porebu za dobrotvornim radom, razvoj tehnologije i komunikacija oblikuje suvremeni svijet na poseban način, integrirajući prostore, društva i međusobne odnose u jedinstveni – globalni svijet. Ne ulazeći u ocjenivanje globalizacije, prepoznajemo potrebu za dobrovoljnim radom u vlastitoj sredini. Želimo pomoći pojedincima da uoče probleme specifične za moderni svijet, razviju individualne sposobnosti i učinkovito sudjeluju u stvaranju održivog napretka.

Unapređenje obrazovanosti, ublažavanje neravnopravnosti svih oblika i izgradnja moralnih i intelektualnih kapaciteta pretpostavka su ukupnog blagostanja društva. Kao profesionalci vjerujemo da su napredak, tehnologija i razvoj općenito korisni. Međutim, kao intelektualci sposobni smo uočiti i opasnosti koje proizlaze iz izostanka kontrole, odnosno nekritičnog upravljanja razvojnim procesima.

---

Rotary klub Zagreb Medvedgrad, Mihanovićeva 1, 10000 Zagreb, Hrvatska

IBAN: HR1423600001102001113

SWIFT: ZABAHR2X